Beskyttelse

REGISTER 
Registrer beskrivelse i henhold til § 10 i personoplysningsloven (523/99) 

registrator CBD Engroshandel - Online Shop 

Registerets navn Kunderegister for e-handel 

Formål med behandlingen af personoplysninger Registeret bruges kun til at opretholde kundeforholdet mellem CBD Wholesale og kunden. Afgivelse af en ordre kræver ikke registrering i kundregistret. 

Registerets informationsindhold Grundlæggende kundeinformation: kundenummer, efternavn, fornavn, postadresse, postnummer, postkontor, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-mail-adresse, ordrehistorik og leveringssporingsinformation. Kundens tilladelse til at sende marketingkommunikation gemmes i registeret.

Regelmæssige informationskilder Kontaktoplysninger gemmes, når kunden registrerer sig. Andre oplysninger gemmes, når kunden foretager et køb i onlinebutikken. 

Regelmæssige dataoverførsler og dataoverførsler uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 

Registreringsadministratoren må ikke videregive oplysningerne til tredjepart. 

Registreringssikkerhedsprincipper Registrarens informationssystem og filer er beskyttet af de tekniske beskyttelsesmetoder, der normalt bruges. Adgang til registeret kræver et personligt brugernavn og adgangskode, der kun udstedes til personalet på den controller, hvis status og pligter er forbundet med denne adgang.

Privacy Policy

Gyldig fra 01.04.2020.
For at vi kan tjene dig bedst muligt, kræver vi, at vi indsamler og behandler nogle oplysninger om dig.

Vi værdsætter dit privatliv og er forpligtet til at beskytte det i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring, gældende lovgivning og generel god forretningsskik.

I overensstemmelse med kravene i EU's databeskyttelsesforordning indeholder denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger oplysninger om, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder og muligheder du har over dine oplysninger.

1. Generelt

Black Gold Factory Ou - 14821095 behandler personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring og gældende lov, så læs denne fortrolighedserklæring omhyggeligt.
Ved at bruge vores tjenester eller websteder eller ved at kontakte os, accepterer du, at vi behandler personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, er det usandsynligt, at vi kan tjene dig på den bedst mulige måde.

2. Til hvilket formål indsamles og behandles mine personoplysninger?

Vi indsamler, lagrer og behandler kun personlige oplysninger om dig til foruddefinerede formål
anvendelser:

  • styring af kunderelationer og kundekommunikation
  • kundeservice og besvare kontaktforespørgsler
  • implementering og udvikling af vores tjenester
  • overvågning og analyse af brugen af vores tjenester og produkter
  • kundesegmentering for at levere personlig indhold i produkter og tjenester
  • sikre sikkerheden i vores tjenester og produkter og undersøge misbrug
  • kunde, mening og markedsundersøgelser
  • udvikle vores forretning
  • markedsføring og reklamemålretning
  • direkte markedsføring

Vi udfører ikke profilering baseret på de registreredes personlige karakteristika eller den relaterede behandling af data, der fører til automatisk beslutningstagning.

3. Hvilke personlige oplysninger om mig er indsamlet og fra hvilke kilder?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig primært fra dig i forbindelse med din brug af og adgang til vores websteder og tjenester. Vi indsamler også oplysninger manuelt, for eksempel via telefon i forbindelse med kundeservice eller salg. Ud over de oplysninger, du selv leverer, indsamler vi også oplysninger på vores websteder og tjenester ved hjælp af cookies til at analysere og udvikle brugen af vores websteder og tjenester og til at målrette markedsføring og reklame. Derudover indsamler vi oplysninger fra offentlige kilder, såsom handels- og forretningsregisteret og andre parter, der giver oplysninger om forretnings beslutningstagere. De oplysninger, vi indsamler fra disse kilder, inkluderer forretningsoplysninger såvel som kontaktoplysninger til forretningsbeslutninger, såsom navn, e-mail-adresse og telefonnummer.

4. På hvilke grunde behandles personoplysninger?

Vi behandler personlige oplysninger af flere grunde, der kræves i loven. Retsgrundlaget for sagen afhænger af vores forhold til dig. Tabellen herunder viser de juridiske grundlag for behandlingen af vores personlige data og eksempler på behandlingsoperationer.

RETSGRUNDLAG
Kontraktsforhold eller prækontraktmæssige foranstaltninger

EKSEMPEL TIL BEHANDLING AF AKTIVITETER
Vi behandler vores kunders data til al anvendelse, der er nævnt i afsnit 2 på kontraktmæssigt grundlag.

Lovpligtig forpligtelse

Vi lagrer og behandler for eksempel kundedata
til vores regnskab i overensstemmelse med regnskabsloven.

Registrar eller tredjepart
legitime interesser

Hvis vi ikke har et kontraktforhold med dig, behandler vi dine oplysninger på grundlag af en legitim interesse. Sådanne behandlingsaktiviteter inkluderer for eksempel kundeservice og besvarelse af kontaktforespørgsler, sporing og udvikling af besøgende på vores websteder og sikring af vores services sikkerhed og efterforskning af potentielt misbrug. Behandlingen af personoplysninger fra virksomhedens repræsentanter til markedsføringsformål er baseret på
også en legitim interesse.

samtykke

Når du abonnerer på en guide eller et nyhedsbrev fra vores websted som person, behandler vi dine oplysninger baseret på dit samtykke. Vi beder om dit samtykke til direkte markedsføring
i forbindelse med indsamling af data.

5. Hvem behandler mine data, og overføres de til tredjepart?

Dine oplysninger behandles af personer, der tilhører vores virksomheds personale under udførelsen af deres opgaver. Vi bruger dog tredjeparts informationssystemer i vores operationer til at gemme og behandle information. I dette tilfælde sikrer vi blandt andet gennem aftaler, at dine oplysninger behandles fortroligt og lovligt.
Vi leverer information, så vores partnere inden for informationsteknologi, betalingsformidling, transport og regnskabssektorer kan levere tjenesten. Sådanne situationer inkluderer for eksempel når du bestiller betaling eller logistik tjenester fra din online butik eller andre tjenester leveret af tredjepart, der bestilles via vores hjemmeside eller service. Enhver sådan meddelelse til tredjepart i forbindelse med levering af tjenesten skal nævnes særskilt i forbindelse med bestilling af tjenesten. Vi kan også videregive de oplysninger, der ellers kræves for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser eller som krævet i lov eller en kompetent myndighed. Vi kan også videregive dine oplysninger, hvis vi er involveret i en forretning eller forretningstransaktion.

6. Vil mine data blive afsløret uden for EU?

Vi foretrækker tjenesteudbydere, hvis servere er placeret i EU. Vi bruger dog også hæderlige og pålidelige tredjepartsudbydere, hvis servere er placeret uden for EU, hvilket betyder, at data også overføres uden for EU / EØS på et begrænset grundlag. For overførsler uden for EU / EØS finder overførslen sted gennem EU-US Privacy Shield, ved hjælp af EU-Kommissionens modelkontraklausuler eller enhver anden overførselsmekanisme, der er tilladt ved lov. I dette tilfælde sørger vi for blandt andet for de aftaler, som dine oplysninger
fortrolighed opretholdes, og at dataene ellers behandles lovligt.

7. Hvor længe bliver mine personlige oplysninger opbevaret?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt til dets formål eller som krævet i kontrakt eller lov. Vi stræber efter at opdatere oplysninger såvel som at slette unødvendige oplysninger regelmæssigt. Vi vil i princippet slette data, der ikke er blevet brugt i mere end to år, forudsat at der ikke er nogen anden grund til at bevare dataene, for eksempel for at sikre vores services sikkerhed eller et retsgrundlag. Bemærk, at for eksempel regnskabsloven kræver, at du opbevarer regnskabsmateriale i mindst seks (6) år i løbet af regnskabsåret. 
fra slutningen af året.

8. Hvordan gemmes og beskyttes mine oplysninger?

Dine oplysninger gemmes på serverne fra vores tjenesteudbydere, der er beskyttet i overensstemmelse med generel industri praksis. Vi sikrer, at behandlingen overholder kravene i gældende lov og med sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at forhindre utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, ødelæggelse, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang til personoplysninger. De personlige oplysninger, vi indsamler og behandler, holdes fortrolige, og adgangen til dem er begrænset til dem, der har brug for oplysningerne i løbet af deres arbejde. Vi forpligter os også til ikke at videregive eller videregive personlige oplysninger til ikke-ansatte eller andre personer (inklusive underentreprenører), der har brug for at vide sådanne oplysninger til et aftalt formål, og som er forpligtet i henhold til lov eller andre aftaler eller er lovligt forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige. Adgang til dine personlige oplysninger er beskyttet af brugerspecifikke ID'er, adgangskoder og adgangsrettigheder.

9. Obligatorisk videregivelse og konsekvenser af manglende videregivelse?

Hvis du ikke leverer eller tillader behandling af personlige oplysninger i overensstemmelse med de principper, der er anført i denne fortrolighedserklæring, er det usandsynligt, at vi kan tjene dig og opfylde formålet med vores aktiviteter. Hvis du ikke ønsker, at vi skal behandle dine oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring, beder vi dig om at ikke give os nogen oplysninger.

10. Bruges cookies på hjemmesiden, og hvad er de?

Vi bruger cookies på vores websteder for at give den bedst mulige brugeroplevelse for brugerne af vores websteder og tjenester. Cookies er korte tekstfiler, som en webserver gemmer på en brugers terminal. Cookies tillader os at få information om, hvordan vi bruger vores websteder og tjenester. Vi bruger informationen til at udvikle vores tjenester og websteder, analysere brugen og målrette og optimere marketing og reklame. Du kan tillade eller afvise brugen af cookies i indstillingerne for den browser, du bruger. De fleste browsere tillader cookies automatisk. Bemærk, at blokering af cookies kan begrænse funktionaliteten af vores websted og service.

Oplysninger om brugen af cookies

Opdateret 4/1/2020
Vores websteder og onlinetjenester bruger cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på en brugers terminal og gemmes der. Cookies skader ikke brugernes computere eller filer. Cookies formål Formålet med cookies er at identificere brugeren, så vi kan lette brugen af websitet, levere personlig indhold og målrettet annoncering og overvåge og analysere brugen af vores tjenester.

Vi bruger både session cookies og cookies oprettet af webanalyse i henhold til den tredje part. Session-specifikke cookies forbliver i hukommelsen, mens browseren er åben, men ødelægges, når browseren er lukket. Kun sporingscookies, der bruges til at identificere nye besøgende og returnere, bevares.

RETTET TIL DATAINFORMATION
Tilbagetrækning af samtykke

EKSEMPEL TIL BEHANDLING AF AKTIVITETER
Hvis vi behandler dine oplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage ved at give os besked. Du kan til enhver tid fravælge brugen af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål ved at klikke på linket "Afmeld abonnement" i hver e-mail, vi sender dig til markedsføringsformål.

Adgang til information

Du har ret til at modtage bekræftelse fra os om vi behandler personlige data om dig og at vide, hvilke personlige data vi behandler om dig. Derudover har du ret til at modtage yderligere oplysninger om grundene til behandlingen af dine personlige data.

Ret til at få fejl rettet

Du har ret til at anmode om korrektion af forkerte eller forældede eller på anden måde ufuldstændige oplysninger om dig.

Ret til at slette data

Du har ret til at anmode om sletning af oplysninger om dig
for eksempel hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til formålet
som de er samlet til, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage fra
vi har behandlet dine oplysninger.

Retten til at forbyde direkte markedsføring

Du kan nægte at behandle dine personlige oplysninger
til direkte markedsføring til enhver tid ved at klikke på “Afslut i slutningen af vores e-mails
postliste "linket. eller ved at underrette vores kundeservice. Hvis du som vores kunde afviser dine oplysninger
bruges til direkte markedsføring, vi sender kun dig kundeforholdsadministration 
nødvendige meddelelser.

Ret til indsigelse mod behandling

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger af almen interesse eller
på grundlag af vores legitime interesser har du ret til at gøre indsigelse
behandling af personoplysninger om dig i det omfang
der er ingen tvingende grund til at overveje det
ville tilsidesætte dine rettigheder, eller behandling er ikke nødvendig
at behandle et retligt krav. Bemærk, at her
i denne situation vil vi sandsynligvis ikke længere være i stand til at tjene
dig.

Ret til at begrænse behandlingen

I visse situationer har du ret til at kræve, at vi begrænser 
behandling af dine personlige data. For eksempel, hvis dataene er
tror du 
forkert, så vi kan begrænse behandlingen af data 
under gyldighedskontrollen, eller hvis behandlingen
der er 
du mener er ulovlig, og du vil ikke have dine oplysninger slettet.

Retten til at overføre dataene

E

Hvis vi har behandlet dine oplysninger med dit samtykke
på grundlag af eller for at udføre kontrakten har du ret
modtag de oplysninger, du leverer os elektronisk med maskinen
i et læseligt, ofte brugt format til at fremstille informationen
kunne overføres til en anden tjenesteudbyder, hvis nogen
teknisk muligt.

Retten til at modsætte sig automatisk behandling og profilering

Vi fører ikke registreret personligt
funktionsbaseret profilering eller automatisk databehandling.

Hvordan kan jeg udøve mine rettigheder?

Du kan udøve dine rettigheder beskrevet ovenfor ved at kontakte os, f.eks. Ved at e-maile privacy@pulse247.info. Mere detaljerede kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument. Vær klar til at bevise din identitet, hvis din kontakt angår behandlingen af dine egne personlige data. Hvis du overvejer, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er lovlig, kan du også indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Du kan finde kontaktoplysningerne for databeskyttelsesansvarlig på databeskyttelsesansvarligs websted.

Kan denne fortrolighedserklæring opdateres?

Vi vil opdatere indholdet af denne fortrolighedserklæring, når vores operationer udvikles og / eller 
som lovgivningen ændres, så beder vi dig om at besøge denne side 
fra tid til anden. Du finder den seneste opdateringsdato i fortrolighedserklæringen 
fra begyndelsen af dette dokument. Der søges væsentlige ændringer i fortrolighedserklæringen
informer de registrerede, når de opdaterer betingelserne.

Hvordan kan jeg kontakte os om privatlivets fred?

Den nemmeste måde at kontakte os på er at sende en e-mail til 
info@cbdtukku.fi. Meddelelser sendt til denne e-mail-adresse 
vil blive behandlet fortroligt af vores privatlivsteam.

Sort guldfabrik OU
14821095
Tallinn, Estland
info@cbdtukku.fi