slaptumas

Registras 
Registras Aprašymas pagal Asmens duomenų įstatymo (523/99) 10 skirsnį 

registratorius CBD didmeninė prekyba - internetinė parduotuvė 

Registro pavadinimas Elektroninės komercijos klientų registras 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Registras naudojamas tik palaikyti ryšius tarp „CBD Wholesale“ ir kliento. Pateikiant užsakymą nereikia registruotis klientų registre. 

Informacinis registro turinys Pagrindinė informacija apie klientą: kliento numeris, pavardė, vardas, pašto adresas, pašto kodas, paštas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, el. Pašto adresas, užsakymų istorija ir pristatymo stebėjimo informacija. Kliento leidimas siųsti rinkodaros pranešimus saugomas registre.

Reguliarūs informacijos šaltiniai Kontaktinė informacija išsaugoma, kai klientas registruojasi. Kita informacija saugoma klientui įsigyjant pirkinį internetinėje parduotuvėje. 

Reguliarus duomenų perdavimas ir duomenų perdavimas už ES ar Europos ekonominės erdvės ribų 

Registro administratorius neatskleidžia informacijos tretiesiems asmenims. 

Registrų saugumo principai Registratoriaus informacinė sistema ir bylos yra saugomos paprastai naudojamais techninės apsaugos metodais. Norint prisijungti prie registro, reikalingas asmeninis vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie išduodami tik duomenų valdytojo darbuotojams, kurių statusas ir pareigos yra susiję su ta prieiga.

Privatumo politika

Galioja nuo 2020 04 01.
Kad galėtume kuo geriau pasitarnauti jums, reikalaujame, kad mes surinktume ir apdorotume tam tikrą informaciją apie jus.

Mes vertiname jūsų privatumą ir įsipareigojame jį apsaugoti pagal šį privatumo pareiškimą, taikomus įstatymus ir bendrą gerą verslo praktiką.

Remiantis ES duomenų apsaugos reglamento reikalavimais, šiame privatumo pareiškime yra informacijos apie tai, kokią asmeninę informaciją mes renkame, kaip ją tvarkome ir kokias teises bei galimybes turite savo informacijos atžvilgiu.

1. Bendras

„Black Gold Factory Ou“ - 14821095 tvarko asmeninę informaciją apie jus pagal šį privatumo pareiškimą ir taikomus įstatymus, todėl atidžiai perskaitykite šį privatumo pranešimą.
Naudodamiesi mūsų paslaugomis ar svetainėmis arba susisiekdami su mumis, jūs sutinkate, kad mes tvarkysime asmeninę informaciją apie jus pagal šį privatumo pareiškimą. Jei nesutiksite su šiomis sąlygomis, mažai tikėtina, kad sugebėsime jus aptarnauti geriausiu įmanomu būdu.

2. Kokiu tikslu renkami ir tvarkomi mano asmens duomenys?

Mes renkame, saugome ir tvarkome asmeninę informaciją apie jus tik iš anksto nustatytais tikslais
naudojimas:

  • ryšių su klientais valdymas ir bendravimas su klientais
  • klientų aptarnavimas ir reagavimas į kontaktinius prašymus
  • mūsų paslaugų diegimas ir plėtra
  • mūsų paslaugų ir produktų naudojimo stebėjimas ir analizė
  • klientų segmentavimas, kad būtų galima suasmeninti produktų ir paslaugų turinį
  • mūsų paslaugų ir produktų saugumo užtikrinimas ir piktnaudžiavimo tyrimas
  • klientų, nuomonių ir rinkos tyrimai
  • plėtojant savo verslą
  • rinkodaros ir reklamos nukreipimas
  • tiesioginis marketingas

Mes nevykdome profiliavimo pagal duomenų subjektų asmenines savybes ar su tuo susijusį duomenų tvarkymą, kuris lemia automatinį sprendimų priėmimą.

3. Kokia asmeninė informacija apie mane renkama ir iš kokių šaltinių?

Mes renkame asmeninę informaciją apie jus pirmiausia iš jūsų, kai naudojatės mūsų interneto svetainėmis ir paslaugomis bei jomis naudojatės. Informaciją taip pat renkame rankiniu būdu, pavyzdžiui, telefonu, kai reikia aptarnauti klientus ar parduoti. Be informacijos, kurią jūs pateikiate patys, mes taip pat renkame informaciją apie mūsų svetaines ir paslaugas naudodami slapukus, norėdami analizuoti ir plėtoti mūsų svetainių ir paslaugų naudojimą bei nukreipti rinkodarą ir reklamą. Be to, mes renkame informaciją iš viešų šaltinių, tokių kaip prekybos ir verslo registras bei kitos šalys, teikiančios informaciją apie verslo sprendimus priimančius asmenis. Iš šių šaltinių renkamą informaciją sudaro verslo informacija, taip pat kontaktinė informacija verslo sprendimus priimantiems asmenims, pavyzdžiui, vardas, pavardė, el. Pašto adresas ir telefono numeris.

4. Kokiais pagrindais tvarkomi asmens duomenys?

Mes tvarkome asmeninę informaciją dėl daugybės įstatymų reikalaujamų priežasčių. Proceso teisinis pagrindas priklauso nuo mūsų santykių su jumis. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami teisiniai mūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai ir tvarkymo operacijų pavyzdžiai.

TEISINIS PAGRINDAS
Sutartiniai santykiai arba ikisutartinės priemonės

APDOROJIMO VEIKLOS PAVYZDYS
Mes tvarkome klientų duomenis visais 2 skyriuje nurodytais naudojimo atvejais sutarties pagrindu.

Teisinė pareiga

Mes saugome ir apdorojame, pavyzdžiui, klientų duomenis
mūsų buhalterijai pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą.

Teismo kancleris arba trečioji šalis
teisėti interesai

Jei neturime su jumis sutartinių santykių, mes tvarkysime jūsų informaciją remdamiesi teisėtu interesu. Tokia duomenų tvarkymo veikla apima, pavyzdžiui, klientų aptarnavimą ir atsakymą į kontaktinius prašymus, mūsų svetainių lankytojų stebėjimą ir plėtrą bei mūsų paslaugų saugumo užtikrinimą ir galimo piktnaudžiavimo atvejų tyrimą. Įmonės atstovų asmens duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais grindžiamas
taip pat teisėtą interesą.

sutikimas

Kai asmeniškai užsisakote vadovą ar informacinį biuletenį iš mūsų svetainės, mes tvarkome jūsų informaciją remdamiesi jūsų sutikimu. Mes prašome jūsų sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros
ryšium su duomenų rinkimu.

5. Kas tvarko mano duomenis ir ar jie perduodami trečiosioms šalims?

Jūsų informaciją tvarko asmenys, priklausantys mūsų įmonės personalui, vykdydami savo pareigas. Tačiau savo operacijose informacijos saugojimui ir apdorojimui naudojame trečiųjų šalių informacines sistemas. Tokiu atveju, be kita ko, susitarimais užtikriname, kad jūsų informacija bus tvarkoma konfidencialiai ir teisėtai.
Mes teikiame informaciją, kad mūsų partneriai informacinių technologijų, mokėjimų tarpininkavimo, transportavimo ir apskaitos sektoriuose galėtų teikti paslaugas. Tokios situacijos apima, pavyzdžiui, kai užsakote mokėjimo ar logistikos paslaugas iš savo internetinės parduotuvės ar kitų paslaugų, kurias teikia trečiosios šalys ir kurios yra užsakomos per mūsų svetainę ar paslaugą. Bet koks toks bendravimas su paslaugos teikimu trečiosioms šalims nurodomas atskirai užsisakant paslaugą. Mes taip pat galime atskleisti informaciją, kurios reikia mūsų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, arba kaip reikalauja įstatymai ar kompetentinga institucija. Taip pat galime atskleisti jūsų informaciją, jei esame susiję su verslu ar verslo sandoriu.

6. Ar mano duomenys bus atskleisti už ES ribų?

Mes teikiame pirmenybę paslaugų teikėjams, kurių serveriai yra ES. Tačiau mes taip pat naudojame patikimus ir patikimus paslaugų teikėjus iš trečiųjų šalių, kurių serveriai yra ne ES, o tai reiškia, kad duomenys ribotai perduodami ir už ES / EEE ribų. Pervedimai už ES / EEE ribų bus perduodami per ES ir JAV privatumo skydą, naudojant ES Komisijos pavyzdines sutarčių sąlygas ar bet kurį kitą įstatymų leidžiamą perdavimo mechanizmą. Tokiu atveju mes rūpinamės, be kita ko, susitarimais, kad jūsų informacija
išlaikomas konfidencialumas ir kad kiti duomenys būtų tvarkomi teisėtai.

7. Kiek laiko bus saugoma mano asmeninė informacija?

Mes saugosime jūsų asmeninę informaciją tik tol, kol to reikia jos tikslui arba kaip to reikalauja sutartis ar įstatymai. Mes stengiamės reguliariai atnaujinti informaciją, taip pat ištrinti nereikalingą informaciją. Iš esmės ištrinsime duomenis, kurie nebuvo naudojami daugiau nei dvejus metus, su sąlyga, kad nėra jokios kitos priežasties saugoti duomenis, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti mūsų paslaugų saugumą ar teisinį pagrindą. Atkreipkite dėmesį, kad, pavyzdžiui, Buhalterinės apskaitos įstatymas reikalauja, kad jūs finansinius metus saugotumėte apskaitos medžiagą mažiausiai šešerius (6) metus. 
nuo metų pabaigos.

8. Kaip mano informacija saugoma ir saugoma?

Jūsų informacija bus saugoma mūsų paslaugų teikėjų serveriuose, kurie yra apsaugoti pagal bendrą pramonės praktiką. Mes užtikriname, kad tvarkymas atitiktų galiojančių įstatymų reikalavimus ir apsaugos priemones, skirtas apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos. Asmeninė informacija, kurią renkame ir apdorojame, yra konfidenciali, ir ja gali naudotis tik tie, kuriems jos reikia darbo metu. Mes taip pat įsipareigojame neatskleisti ir neatskleisti asmeninės informacijos darbuotojams ar kitiems asmenims (taip pat ir subrangovams), kuriems tokią informaciją reikia žinoti sutartam tikslui ir kuriems to reikalauja įstatymai ar kiti susitarimai arba kurie yra teisiškai įpareigoti išlaikyti informacijos konfidencialumą. Prieigą prie jūsų asmeninės informacijos saugo specialūs vartotojo ID, slaptažodžiai ir prieigos teisės.

9. Privalomas atskleidimas ir neatskleidimo pasekmės?

Jei nepateiksite ir neleidžiate tvarkyti asmeninės informacijos pagal šiame Privatumo pareiškime išdėstytus principus, greičiausiai negalėsime jums tarnauti ir įgyvendinti mūsų veiklos tikslą. Jei nenorite, kad mes tvarkytume jūsų informaciją pagal šį privatumo patvirtinimą, prašome nepateikti mums jokios informacijos.

10. Ar svetainėje naudojami slapukai ir kokie jie yra?

Mes naudojame slapukus mūsų svetainėse, kad mūsų svetainių ir paslaugų vartotojams būtų teikiama geriausia įmanoma patirtis. Slapukai yra trumpi tekstiniai failai, kuriuos žiniatinklio serveris saugo vartotojo terminale. Slapukai leidžia mums gauti informacijos apie tai, kaip mes naudojame mūsų svetaines ir paslaugas. Mes naudojame informaciją kurdami savo paslaugas ir svetaines, analizuodami naudojimą, nukreipdami ir optimizuodami rinkodarą ir reklamą. Galite leisti arba atsisakyti naudoti slapukus naudodamiesi naršyklės nustatymais. Daugelyje naršyklių slapukai leidžiami automatiškai. Atminkite, kad slapukų blokavimas gali apriboti mūsų svetainės ir paslaugų funkcionalumą.

Informacija apie slapukų naudojimą

Atnaujinta 2020 m
Mūsų svetainėse ir internetinėse tarnybose naudojami slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, saugomas vartotojo terminale ir ten saugomas. Slapukai nekenkia vartotojų kompiuteriams ar failams. Slapukų paskirtis Slapukų paskirtis yra identifikuoti vartotoją, kad galėtume palengvinti naudojimąsi svetaine, pateikti suasmenintą turinį ir tikslinę reklamą bei stebėti ir analizuoti mūsų teikiamų paslaugų naudojimą.

Mes naudojame abu sesijos slapukus ir web analytics nustatytus per trečiosios šalies prasme slapukus. Sesijai būdingi slapukai lieka atmintyje, kai naršyklė atidaryta, tačiau sunaikinami uždarius naršyklę. Liks tik stebėjimo slapukai, naudojami naujų lankytojų ir grįžtančių asmenų atpažinimui.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ
Sutikimo atšaukimas

APDOROJIMO VEIKLOS PAVYZDYS
Jei mes apdorosime jūsų informaciją remdamiesi jūsų sutikimu, galite bet kada atšaukti savo sutikimą pranešdami mums. Taip pat bet kuriuo metu galite atsisakyti informacijos naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais, spustelėdami nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ kiekviename el. Laiške, kurį jums siunčiame rinkodaros tikslais.

Prieiga prie informacijos

Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome asmens duomenis apie jus, ir žinoti, kokius asmens duomenis mes tvarkome apie jus. Be to, jūs turite teisę gauti papildomos informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindus.

Teisė taisyti klaidas

Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingą, pasenusią ar kitaip neišsamią informaciją apie jus.

Teisė ištrinti duomenis

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti informaciją apie jus
pavyzdžiui, jei informacijos nebereikia tam tikslui
kuriems jie buvo surinkti, arba jei jūs atšaukiate savo sutikimą per
mes apdorojome jūsų informaciją.

Teisė uždrausti tiesioginę rinkodarą

Galite atsisakyti tvarkyti savo asmeninę informaciją
tiesioginės rinkodaros tikslais bet kuriuo metu spustelėdami „Išeiti el. laiškų pabaigoje“
Pašto sąrašas "nuorodą. arba pranešdami apie tai mūsų klientų aptarnavimo tarnybai. Jei jūs, kaip mūsų klientas, paneigiate savo informaciją
naudoti tiesioginei rinkodarai, mes jums atsiųsime tik santykių su klientais valdymą 
reikalingos žinutės.

Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui

Jei mes tvarkysime jūsų asmeninę informaciją visuomenės labui arba
remdamiesi mūsų teisėtais interesais, jūs turite teisę prieštarauti
jūsų asmens duomenų tvarkymas tiek, kiek
nėra įtikinamos priežasties manyti, kad
nepaisys jūsų teisių arba tvarkymas nėra būtinas
nagrinėti teisinį ieškinį. Atkreipkite dėmesį, kad čia
šioje situacijoje greičiausiai nebegalėsime tarnauti
Jūs.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Tam tikrose situacijose jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume 
jūsų asmens duomenų tvarkymas. Pvz., Jei duomenys yra
manai 
neteisinga, leidžianti mums apriboti duomenų tvarkymą 
galiojimo patikrinimo metu arba jei perdirbimas
yra 
manote, kad tai neteisėta ir nenorite, kad jūsų informacija būtų ištrinta.

Teisė perduoti duomenis

El

Jei mes apdorojome jūsų informaciją gavę jūsų sutikimą
remdamiesi ar vykdydami sutartį turite teisę
elektroniniu būdu mašina gaukite mums pateiktą informaciją
skaitomu, dažniausiai naudojamu forma informacijai pateikti
gali būti perduotas kitam paslaugų teikėjui, jei toks yra
techniškai įmanoma.

Teisė nepritarti automatiniam duomenų tvarkymui ir profiliavimui

Mes nevežame registruotų asmeninių
funkcijų profiliavimas arba automatinis duomenų apdorojimas.

Kaip aš galiu naudotis savo teisėmis?

Galite naudotis aukščiau aprašytomis teisėmis susisiekę su mumis, pavyzdžiui, siųsdami el. Laišką adresu privacy@pulse247.info. Išsamesnę kontaktinę informaciją galite rasti šio dokumento pabaigoje. Prašome būti pasirengę įrodyti savo tapatybę, jei jūsų kontaktas susijęs su jūsų asmeninių duomenų tvarkymu. Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas nėra teisėtas, taip pat galite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinę informaciją galite rasti duomenų apsaugos pareigūno svetainėje.

Ar šį privatumo pareiškimą galima atnaujinti?

Mes atnaujinsime šio privatumo patvirtinimo turinį, kai vystysis mūsų operacijos ir (arba) 
keičiantis įstatymams, todėl prašome apsilankyti šiame puslapyje 
kartas nuo karto. Paskutinę atnaujinimo datą rasite privatumo pranešime 
nuo šio dokumento pradžios. Siekiama svarbių privatumo patvirtinimo pakeitimų
informuoti duomenų subjektus atnaujinant sąlygas.

Kaip susisiekti su mumis dėl privatumo?

Lengviausias būdas susisiekti su mumis yra siųsti el. Laišką 
info@cbdtukku.fi. Žinutės, išsiųstos šiuo el. Pašto adresu 
su mūsų privatumo komanda elgsis konfidencialiai.

Juodojo aukso gamyklos OU
14821095
Talinas, Estija
info@cbdtukku.fi