Data Privacy Policy

Geldig vanaf 01.04.2020.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vereisen we dat we informatie over u verzamelen en verwerken.

We waarderen uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring, de toepasselijke wetgeving en goede algemene handelspraktijken.

In overeenstemming met de vereisten van de EU-verordening gegevensbescherming, bevat deze privacyverklaring informatie over welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze verwerken en welke rechten en mogelijkheden u heeft op uw informatie.

1. Algemeen

Black Gold Factory Ou - 14821095 verwerkt persoonlijke informatie over u in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving, dus lees deze privacyverklaring zorgvuldig door.
Door gebruik te maken van onze diensten of websites, of door contact met ons op te nemen, gaat u ermee akkoord dat wij persoonlijke informatie over u zullen verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is het onwaarschijnlijk dat we u op de best mogelijke manier van dienst kunnen zijn.

2. Waarvoor worden mijn persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

We verzamelen, bewaren en verwerken alleen persoonlijke informatie over u voor vooraf gedefinieerde doeleinden
toepassingen:

  • klantrelatiebeheer en klantcommunicatie
  • klantenservice en reageren op contactverzoeken
  • implementatie en ontwikkeling van onze diensten
  • het monitoren en analyseren van het gebruik van onze diensten en producten
  • klantsegmentatie om gepersonaliseerde inhoud te bieden in producten en diensten
  • het waarborgen van de veiligheid van onze diensten en producten en het onderzoeken van misbruiken
  • klant-, opinie- en marktonderzoek
  • ons bedrijf ontwikkelen
  • marketing- en advertentietargeting
  • direct marketing

We voeren geen profilering uit op basis van de persoonlijke kenmerken van betrokkenen of de daarmee verband houdende verwerking van gegevens die leidt tot automatische besluitvorming.

3. Welke persoonlijke informatie over mij wordt verzameld en uit welke bronnen?

We verzamelen voornamelijk persoonlijke informatie over u in verband met uw gebruik van en toegang tot onze websites en diensten. We verzamelen ook handmatig informatie, bijvoorbeeld telefonisch in verband met klantenservice of verkoop. Naast de informatie die u zelf verstrekt, verzamelen we ook informatie over onze websites en services met behulp van cookies om het gebruik van onze websites en services te analyseren en te ontwikkelen, en om marketing en reclame te targeten. Daarnaast verzamelen we informatie uit openbare bronnen, zoals het handels- en bedrijfsregister en andere partijen die informatie verstrekken over zakelijke besluitvormers. De informatie die we uit deze bronnen verzamelen, omvat zowel bedrijfsinformatie als contactinformatie voor zakelijke beslissers, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

4. Op welke gronden worden persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken persoonlijke informatie op een aantal wettelijk verplichte gronden. De rechtsgrondslag voor de procedure hangt af van onze relatie met u. De onderstaande tabel toont de rechtsgrondslagen voor de verwerking van onze persoonsgegevens en voorbeelden van verwerkingen.

RECHTSGRONDSLAG
Contractuele relatie of precontractuele maatregelen

VOORBEELD VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN
We verwerken de gegevens van onze klanten voor elk gebruik dat in sectie 2 wordt genoemd op contractuele basis.

Wettelijke verplichting

Zo bewaren en verwerken wij klantgegevens
voor onze boekhouding in overeenstemming met de Boekhoudwet.

Registrator of derde partij
legitieme belangen

Als we geen contractuele relatie met u hebben, zullen we uw informatie verwerken op basis van een legitiem belang. Dergelijke verwerkingsactiviteiten omvatten bijvoorbeeld klantenservice en het reageren op contactverzoeken, het volgen en ontwikkelen van bezoekers van onze websites, het waarborgen van de veiligheid van onze diensten en het onderzoeken van mogelijk misbruik. De verwerking van persoonsgegevens van bedrijfsvertegenwoordigers voor marketingdoeleinden is gebaseerd op
ook een legitiem belang.

toestemming

Wanneer u zich als individu abonneert op een gids of nieuwsbrief van onze website, verwerken wij uw informatie op basis van uw toestemming. Wij vragen uw toestemming voor direct marketing in verband met het verzamelen van informatie.

5. Wie verwerkt mijn gegevens en worden deze aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door personen die tot het personeel van ons bedrijf behoren bij de uitvoering van hun taken. We gebruiken echter informatiesystemen van derden in onze activiteiten om informatie op te slaan en te verwerken. In dit geval zorgen wij er onder meer via overeenkomsten voor dat uw informatie vertrouwelijk en rechtmatig wordt behandeld.
We bieden informatie om onze partners in de informatietechnologie, betalingsbemiddeling, transport en boekhoudkundige sectoren in staat te stellen de service te verlenen. Dergelijke situaties zijn bijvoorbeeld bij het bestellen van betalings- of logistieke diensten bij uw online winkel of andere diensten van derden die worden besteld via onze website of dienst. Dergelijke communicatie met derden in verband met het verlenen van de dienst wordt afzonderlijk vermeld in verband met de bestelling van de dienst. We kunnen ook de informatie openbaar maken die anderszins vereist is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of zoals vereist door de wet of een bevoegde autoriteit. We kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we betrokken zijn bij een zakelijke of zakelijke transactie.

6. Worden mijn gegevens buiten de EU bekendgemaakt?

We geven de voorkeur aan serviceproviders wiens servers zich in de EU bevinden. We maken echter ook gebruik van gerenommeerde en betrouwbare externe serviceproviders waarvan de servers zich buiten de EU bevinden, wat betekent dat gegevens ook op beperkte schaal buiten de EU / EER worden overgedragen. Voor overdrachten buiten de EU / EER vindt de overdracht plaats via het EU-VS-privacyschild, met gebruikmaking van modelcontractclausules van de Europese Commissie of enig ander wettelijk toegestaan overdrachtmechanisme. In dit geval zorgen wij onder meer voor de afspraken die uw gegevens maken
vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd en dat de gegevens anderszins rechtmatig worden verwerkt.

7. Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor het doel ervan of zoals vereist door het contract of de wet. We streven ernaar om informatie bij te werken en onnodige informatie regelmatig te verwijderen. We zullen in principe gegevens verwijderen die al meer dan twee jaar niet zijn gebruikt, op voorwaarde dat er geen andere reden is om de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld om de veiligheid van onze diensten of een wettelijke basis te waarborgen. Houd er rekening mee dat de boekhoudwet bijvoorbeeld vereist dat u gedurende het boekjaar ten minste zes (6) jaar boekhoudkundig materiaal bewaart. 
vanaf het einde van het jaar.

8. Hoe wordt mijn informatie opgeslagen en beschermd?

Uw informatie wordt opgeslagen op de servers van onze serviceproviders, die worden beschermd in overeenstemming met de algemene branchepraktijken. We zorgen ervoor dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving en aan waarborgen die zijn ontworpen om de onopzettelijke of onwettige vernietiging, vernietiging, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen. De persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken wordt vertrouwelijk gehouden en de toegang ertoe is beperkt tot diegenen die de informatie nodig hebben tijdens hun werk. We verbinden ons er ook toe om geen persoonlijke informatie openbaar te maken of openbaar te maken aan niet-werknemers of andere personen (inclusief onderaannemers) die dergelijke informatie nodig hebben voor het overeengekomen doel en die wettelijk verplicht zijn of andere overeenkomsten of wettelijk verplicht zijn om de informatie vertrouwelijk te houden. Toegang tot uw persoonlijke informatie wordt beschermd door gebruikersspecifieke ID's, wachtwoorden en toegangsrechten.

9. Verplichte openbaarmaking en gevolgen van niet-openbaarmaking?

Als u de verwerking van persoonlijke informatie niet verstrekt of toestaat in overeenstemming met de principes in deze privacyverklaring, is het onwaarschijnlijk dat we u van dienst kunnen zijn en het doel van onze activiteiten kunnen vervullen. Als u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring, vragen wij u ons geen informatie te verstrekken.

10. Worden cookies gebruikt op de website en wat zijn ze?

We gebruiken cookies op onze websites om de best mogelijke gebruikerservaring te bieden aan de gebruikers van onze websites en diensten. Cookies zijn korte tekstbestanden die een webserver opslaat op de terminal van een gebruiker. Cookies stellen ons in staat om informatie te verkrijgen over hoe we onze websites en diensten gebruiken. We gebruiken de informatie om onze diensten en websites te ontwikkelen, het gebruik te analyseren en marketing en reclame te targeten en te optimaliseren. U kunt het gebruik van cookies toestaan of weigeren in de instellingen van de browser die u gebruikt. De meeste browsers staan cookies automatisch toe. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies de functionaliteit van onze website en service kan beperken.

Informatie over het gebruik van cookies

Bijgewerkt 4/1/2020
Onze websites en online services gebruiken cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de terminal van een gebruiker wordt opgeslagen en daar wordt opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor computers of bestanden van gebruikers. Doel van cookies Het doel van cookies is om de gebruiker te identificeren, zodat we het gebruik van de website kunnen vergemakkelijken, gepersonaliseerde inhoud en gerichte advertenties kunnen bieden en het gebruik van onze diensten kunnen volgen en analyseren.

Wij gebruiken zowel sessie-cookies en de door web analytics ingesteld in de zin van de cookies van derden. Sessiespecifieke cookies blijven in het geheugen terwijl de browser is geopend, maar worden vernietigd wanneer de browser wordt gesloten. Alleen tracking cookies die worden gebruikt om nieuwe bezoekers en terugkeerders te identificeren, blijven behouden.

RECHT VAN ONDERWERP
Intrekking van toestemming

VOORBEELD VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN
Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het gebruik van uw informatie voor directmarketingdoeleinden door op de link "Afmelden" te klikken in elke e-mail die we u sturen voor marketingdoeleinden.

Toegang tot informatie

U heeft het recht om van ons een bevestiging te ontvangen of wij persoonsgegevens over u verwerken en om te weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken. Daarnaast heb je het recht om aanvullende informatie te ontvangen over de gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op correctie van fouten

U heeft het recht om correctie van onjuiste of verouderde of anderszins onvolledige informatie over u te vragen.

Recht om gegevens te verwijderen

Je hebt het recht om verwijdering van gegevens over jou te verzoeken, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of als je jouw toestemming intrekt op basis waarvan wij jouw gegevens hebben verwerkt.

Het recht om direct marketing te verbieden

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden door op de link "Afmelden" aan het einde van onze e-mails te klikken. of door onze klantenservice te informeren. Als u als klant het gebruik van uw informatie voor direct marketing verbiedt, sturen wij u alleen klantrelatiebeheer 
noodzakelijke berichten.

Recht op bezwaar tegen verwerking

Als we uw persoonlijke gegevens in het algemeen belang of in ons legitieme belang verwerken, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor zover er geen dwingende reden is om uw rechten op te heffen of de verwerking niet nodig is om aan een wettelijke claim te voldoen. Houd er rekening mee dat we u in deze situatie waarschijnlijk niet meer van dienst kunnen zijn.

Recht op beperking van verwerking

In bepaalde situaties heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken. Als u bijvoorbeeld van mening bent dat de informatie onjuist is, kunnen we de verwerking beperken voor de duur van het gegevensverificatieproces, of als u denkt dat de verwerking illegaal is en u niet wilt dat uw informatie wordt verwijderd.

Het recht om de gegevens te laten overdragen

Als we uw gegevens hebben verwerkt met uw toestemming of om de overeenkomst na te komen, heeft u het recht om de gegevens die u ons elektronisch verstrekt in een machinaal leesbaar, algemeen gebruikt formaat te ontvangen, zodat de gegevens, indien technisch mogelijk, kunnen worden overgedragen aan een andere dienstverlener.

Het recht om bezwaar te maken tegen automatische verwerking en profilering

We hebben geen geregistreerd persoonlijk
functie-gebaseerde profilering of geautomatiseerde gegevensverwerking.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt uw hierboven beschreven rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar: info@cbdtukku.fi
Meer gedetailleerde contactgegevens zijn te vinden aan het einde van dit document. Wees voorbereid om uw identiteit te bewijzen als uw contactpersoon betrekking heeft op de verwerking van uw eigen persoonsgegevens. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming vindt u op de website van de Functionaris Gegevensbescherming.

Kan deze privacyverklaring worden bijgewerkt?

We zullen de inhoud van deze privacyverklaring bijwerken naarmate ons bedrijf evolueert en / of veranderingen in de wetgeving, dus we vragen u deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken. De meest recente updatedatum voor deze privacyverklaring vindt u aan het begin van dit document. Significante wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring zullen aan de betrokkenen worden meegedeeld in verband met de update van de algemene voorwaarden.

Hoe kan ik contact met ons opnemen over privacy?

De gemakkelijkste manier om contact met ons op te nemen, is door een e-mail te sturen naar info@cbdtukku.fi. Berichten die naar dit e-mailadres worden verzonden, worden vertrouwelijk behandeld door ons privacyteam.
Black Gold Factory OU
14821095
Tallinn, Estland
info@cbdtukku.fi